Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

ہماری ویب سائٹ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔

Ask A Question

Saare Jag Nalo Lagdiyaan Changiya

Saare Jag Nalo Lagdiyaan Changiya
Madine Diyaan Paak Galiyanraayan Mehek Jeevey,
Jannat Diyaan Kaliyaan
Madiney Diya Paak Galiyaan
Saaaarey Jag Nalo Lagdiyaan Changiya
Madiney Diyan Paak Galiyaan
Ena Galiyaan Tho Tanman Vaariye,
Kariye Sajdey, Te Shukar Guzariye
Ethe Noor Diyaan Suchiyaan Ne Thaliyaan
Madiney Diyan Paak Galiyaan
Ena Galiyaanch Raya Sona Pirda Sanu
Vekhne Da Chaa Bar Chirda
Ethey Lagiyaan Mere Nabi Diyan Taliyaan
Madiney Diyaan Paak Galiyaan
Abrey Rehmatan De Sada Othey Vasdey
Jaandey Rondey Te Aandey Ne Hasdey
Ral Vekhne Nu Saayan Ne Chaliyaan
Madiney Diyaan Paak Galiyaan
Ena Galiyaan Nu Jerey Vekhandey Othey
Jannata Nu Hain Pool Jaandey
Tar Geyn Jinna Ne Tak Layan
Madiney Diyaan Paak Galiyaan
Pavey Ena Galiyaan Da Deedar Jo,
Ho Javey Rehmat Da Haqdaar Woh
Tar Geyn Jinna Ne Tak Layan
Madiney Diyaan Paak Galiyaan