Sign Up

Sign In

Forgot Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask question.

ہماری ویب سائٹ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔

Ask A Question

Uth Thi Nazar To Roowe Nabi Par Thahar Gayin

Uth Thi Nazar To Roowe Nabi Par Thahar Gayin
Dil Kya Sanvar Gaya Meri Qismat Sanvar Gayin
Hijrey Nabi Mein Aah Kahan Bey Asar Gayin
Tar Pe Jo Hum Yahan To Madiney Khabar Gayin
Tarif Jo Mayn Karta Hun Khayrul Anam Ki
Izzat Buland Hoti Hai Mere Qalam Ki
Meri Lahad Mein Laengey Tashrif Mustafa
Adat Bana Raha Hun Duroodo Salaam Ki
Jo Unke Zikr Ki Mehfil Sajae Baithe Hain
Woh Dilon Ko Apne Madinah Banae Baithe Hain
Yeh Keh Gaya Hai Koi Aake Mere Kanon Mein
Nazar Se Dekh Ke Sarkar Aaey Baithe Hain
Arsh Se Noor Chala Aur Haram Tak Pahoncha
Silsila Mere Gunahon Ka Karam Tak Pahoncha
Teri Miraj Ke Tu Loh-O-Qalam Tak Pahoncha
Aur Meri Miraj Ke Mayn Tere Qadam Tak Pahoncha